top of page

Cukorcirok feldolgozó üzem

A különböző energetikai projektek megvalósításakor egyértelművé vált, hogy hazánkban a biomassza alapú energiatermelés akkor válik hatékonnyá, ha a hagyományos szántóföldi kultúrák mellett új, perspektivikus növények is bevonásra kerülnek. Így került képbe a világ már számos országában, többek között Indiában is és Braziliában is, termesztett haszonnövény, a cukorcirok.

A Coopinter Kft. 2008-2013 között egy konzorcium vezetőjeként a Budapesti Műszaki Egyetemmel, a Nitrokémia Zrt-vel és az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézettel közösen, a Nemzeti Technológiai Pályázat keretében állami támogatással kutatást végzett „A cukorcirok integrált mezőgazdasági termelési, tárolási, feldolgozási és logisztikai rendszerének kidolgozása” témakörben.

A kutatás kiterjedt a cukorcirok fajtakísérleteire, a szántóföldi termelés és betakarítás technológiájára és gépeire, a termény ipari, élelmiszeriperi és takarmányozási hasznosításának lehetőségeire, a feldolgozási technológia kialakítására, a melléktermékek hasznosítására, a teljes kutatási eredmény felhasználásával cukorcirok termelési rendszerre alapozott energetikai-biotechnológiai kombinátra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. Ennek eredményeképpen olyan komplex megoldás született, melyben a cukorcirok minden elemében hasznosítható.

A pályázat befejezése után több éven keresztül folytatódtak a cukorcirok termeszési kísérletek, ahol a fajtakísérletek mellett tovább vizsgáltuk a különböző talajtípusok, a talajművelés, a tápanyagellátás, a hőmérséklet és a csapadékmennyiség hatását a zöldtömegre és a cukormennyiségre.

Elkészítettük az első cukorcirok feldolgozó üzem kiviteli terveit és laboratóriumban kifejlesztettük a cukorcirok résléből elkészíthető élelmiszeripari termékek körét. A cukorcirok szár présmaradványából (nedves törek / bagasz) az üzem energiaigényének kielégítésére szolgáló biomassza kiserőművet terveztünk és engedélyeztettünk.

Részt vettünk a K+F pályázat keretében végzett kutatás eredményeinek hasznosítását célzó projekt előkészítésében és kidolgozásában, a „Cukorgyártási hagyományokra alapozott, cukorcirok innovatív feldolgozására épülő iparfejlesztés Szerencsen” témában. A projekt lényege a következőképpen fogalmazható meg:

A környék mezőgazdasági vállalkozói mintegy 2.400 hektáron terveztek cukorcirkot termeszteni, melynek termékét, a feldarabolt szárat a betakarítás 80-90 napos kampány-időszakában a cukorcirok feldolgozó üzembe szállítják. Itt a szárat tovább aprítják, cukortartalmát extrakcióval kinyerik, a kapott oldatból a kísérő anyagokat szűréssel eltávolítják, majd az oldatot bepárolják és tartályparkban tárolják.

                A préselés és extrahálás után visszamaradt szármaradványból, a bagaszból villamos energiát állítanak elő, a kapcsoltan keletkező hő részben a bepárláshoz és az egyéb üzemi igényekhez kerül felhasználásra, részben pedig a kapcsolódó önkormányzati projekt hő szükségletét elégítik ki vele. A kampányidőszakban fel nem használt szárított bagaszt tárolják, és az év többi szakaszában használják fel villamos energiatermelésre.

A tartályokban tárolt sűrítményből cukorkvótát nem igénylő, természetes úton létrejött, fruktózt, glukózt, szacharózt tartalmazó szirupot állítanak elő. Ennek egy része közvetlenül lakossági fogyasztásra, másik része élelmiszeripari nagyüzemekben történő felhasználásra készül. A keletkezett hamu és a termékből leválasztott sók keveréke talajjavító anyagként, a szűrőlepény pedig – megfelelő feldolgozás után állati takarmányként kerülhetett volna felhasználásra.

Elkészült a projektleírás, az üzleti terv, az üzem látványtervei, a világörökségi hatástanulmány melyet a Világörökségi Tervtanács jóváhagyott és a projektcég rendelkezett építési engedéllyel.

Bár a beruházás nem valósult meg, a meglévő tervek alapját képezhetik egy hasonló beruházásnak, nagy valószínűséggel, külföldön.

bottom of page