top of page

Műszaki tanácsadás

Cégünk mérnöki feladatokat is vállal, harmadik felek megbízására. Tevékenységünket elsősorban az energetika területén végezzük, azon belül is munkánkat az energiahatékonyság megteremtésére és a megújuló energiaforrások hasznosítására összpontosítjuk. Fejlesztőmunkánk során a széndioxid kibocsátás csökkentése az egyik prioritás, amelyben úgy érünk el eredményt, hogy a széndioxidra, mint felhasználandó alapanyagra tekintünk. Célunk a hulladékok környezetbarát, energiahatékony felhasználási technológiáinak kidolgozása, az import energiahordozók arányának csökkentése céljából.


Cégünk a műszaki tanácsadás egy új formáját is kidolgozta: tanácsadó tevékenységünket nem csak a piacról jelentkező harmadik feleknek végezzük, hanem technológiai fejlesztéseket végzünk a fentebb megjelölt műszaki területeken, a deklarált céljaink elérése érdekében. A kifejlesztett és szabadalmaztatott technológiáink megvalósításához ipari partnereket (kivitelezőket és felhasználókat) keresünk, akikkel EU-s pályázati támogatás keretében megvalósítjuk az adott technológia pilot-üzemét. A pályázaton, együttműködési megállapodás keretében, „Kutatási Fejlesztési Szolgáltatóként”, mint alvállalkozó veszünk részt. A pályázat keretében megvalósított technológiát, annak nemzetközi minősítését követően, partnerünkkel együtt visszük piacra.
 

A már kidolgozott-, és megvalósításra váró technológiáink (lásd: a Letöltések menüpont alatt):


- A napelemek és szélerőművek által termelt villamosenergia megtermelésükkel azonos idejű, villamoshálózaton kívüli felhasználása, szintetikus földgáz előállítására.


- A szennyvíziszapok és más nedves biomasszák szuperkritikus vizes elgázosítással történő környezetbarát, energiahatékony feldolgozása.


- Veszélyes hulladékok szuperkritikus vizes oxidációval történő környezetbarát, energiahatékony megsemmisítése.


- A hagyományos termikus technológiával kitermelt extra-nehéz olajok és természetes bitumenek csővezetéki szállítását oldószerek alkalmazása nélkül lehetővé tevő-, kitermelési helyszínen végzett parciális finomítási technológia.


- A palaolajok és olajpalák rétegrepesztés nélküli, nagy kitermelési hatékonyságú környezetbarát technológiája (HTOT).

bottom of page