top of page

Környezetvédelem

Cégünk elkötelezett híve a fenntartható fejlődésnek és a környezetvédelemnek, melynek alapját képezi a folyamatosan keletkező hulladékok jó hatásfokú, biztonságos ártalmatlanítása.

 

A szuperkritikus víz, valamint a szuperkritikus csőreaktorok alkalmazása területén szerzett ismereteink arra ösztönzik cégünket, hogy a közeljövőben, megfelelő szakmai partnerek bevonásával, kidolgozzuk a veszélyes vegyi hulladékok, nukleárisan szennyezett anyagok valamint különféle szennyvíziszapok lehetőleg energiatermelés mellett történő megsemmisítését.

Ennek keretében, a szükséges kísérletsorozatok elvégzéséhez először egy folyamatos üzemű csőreaktort kell létrehozni, amely teljesítményében illeszkedik a rendelkezésre álló, Ultra-Szuper Kritikus Vizet (USKV) előállító kazán teljesítményéhez.

 

A csőreaktor létrehozásánál a következő főbb feladatokat kell megoldanunk:

  • Az ártalmatlanítandó/feldolgozandó hulladékok/alapanyagok előkészítése, a reaktorba adagolható formára hozása;

  • Az előkészített anyagok reaktorba (250-400 bar, 420-600 C) történő folyamatos adagolása módjának kidolgozása;

  • A katalizátorok reaktorba történő adagolása módjának kidolgozása;

  • A szuperkritikus vizes oxidáció (SzKVO) folyamatának során keletkező szilárd anyagok a reaktorba történő kiülepedésének a megakadályozása (konstrukciós kérdés);

  • A reaktorból kilépő több fázisú elegy (folyadék, gáz, szilárd anyag) szeparálható formára hozása az elegy energia tartalmának csökkentése mellett;

  • A hatékony szeparálás módjának és eszköztárának megteremtése, a szétválasztott anyagok átmeneti (elszállítás előtti) tárolásának kidolgozása;

  • A többfázisú elegy kimeneti energiatartalmának hasznosítása, visszaforgatása az USKV generálás folyamatába, a SzKVO energia-hatékony és energiatakarékos módjának kialakítása;

  • A SzKVO folyamatainak automatizálása, a folyamatok és az üzemmenet automatikus naplózása módjának kialakítása.

A fenti feladatokhoz jelenleg partnereket és támogatást keresünk.

bottom of page